EYS Politikamız

Değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız,

BİLTİM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasının ve yönetim sistemlerinin uygulanması ve sürekli geliştirilmesinin, şirket stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğuna inanmaktadır.

Bu bağlamda BİLTİM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. bünyesinde Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde (EYS); Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemi (ISO/IEC 27001), Hizmet Yönetim Sistemi (ISO/IEC 20000-1) ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISO/IEC 22301) bütünleşik olarak yürütülmektedir.

BİLTİM olarak EYS amaçlarımız veya politikamız;

  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek.
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek.
  • Kritik iş süreçlerinde ve/veya verilen hizmetlerde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
  • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak.
  • Yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye bağlı yükümlülüklere uyumlu hale gelmek.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini tüm çalışanların katılımıyla sağlamaktır.

Özcan SÖKE

Genel MüdürBB-GM-021 07.09.2020