Uzmanlık

  • Veri Tabanı ve İşletim Sistemleri
  • UNIX
  • Ms Windows
  • TCP/IP Ağ Ortamı
  • Oracle Veritabanı
  • Yazılım Geliştime Araçları
  • ORACLE Developer, Forms, Reports ve Graphics
  • PL/SQL